කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා විය හැකි Made In Sri Lanka නව නිපැයුම් හදුන්වා දෙයි

Sharing is caring!

නව නිර්මාණකරුවන් විසින් නිපදවන ලද කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා විය හැකි නව නිපැයුම් කිහිපයක් හදුන්වාදීම අද (06) කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිනි.

ශී්‍ර ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂමේ මූල්‍ය දායකත්වයෙන් මෙම නව නිපැයුම් සිදුකර ඇති අතර සෞඛ්‍ය සේවයේ නිරත පිරිස්වලට කොරෝනා වෛරසයන් ආරක්ෂා විය හැකි අන්දමේ නව නිපැයුම් සදහා මුලිකත්වයක් දී තිබිණි.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares
error: Content is protected !!